Werkwijze

Elk begin is tenslotte niet meer dan een vervolg, en het boek der gebeurtenissen ligt altijd open in het midden.

Szymorska, 2004

Telefonisch of via mail kan er contact opgenomen worden voor het maken een afspraak. Bij een kind of jongere gebeurt dit bij voorkeur door één van beide ouders. Een jongere mag echter ook zelf contact opnemen indien gewenst.


In een eerste gesprek zal vooral kennis gemaakt worden. Er zal aandacht zijn voor de zaken die moeilijk(er) lopen maar zeker ook welke zaken goed lopen. Er wordt verder besproken welke hulpvraag men heeft, wat gehoopt wordt te bereiken met therapie, ... Mijn voorkeur gaat uit naar een eerste gesprek waarop beide ouders en hun kind aanwezig zijn. Soms is het moeilijk voor gescheiden ouders om samen te komen; aparte oudergesprekken zijn dan een mogelijkheid. Ook als een jongere liever alleen komt, kan dit.


Op het einde van het eerste gesprek bespreken we of er een tweede gesprek gepland wordt (Voel je 'een klik'?) en wie op de volgende gesprekken aanwezig zal zijn. Vooraf is het moeilijk te zeggen welke frequentie aangewezen is en hoeveel gesprekken we zullen hebben.


Na de kennismakingsfase zal er tijd en ruimte gemaakt worden om meer diepgaand verschillende zaken te bespreken. We zullen stilstaan bij belangrijke gebeurtenissen in jouw leven, welke dromen je hebt, hoe het gaat op verschillende levensdomeinen, ... Omwille van mijn opleiding kijk ik met een systemische blik. Het beginpunt hiervan is dat een individu niet losgezien kan worden van zijn context. Dit houdt in dat ik veel oog heb voor alle belangrijke mensen rondom een persoon (vrienden, familie, klasgenoten/collega's, ...) en hoe de onderlinge relaties zijn, hoe er gecommuniceerd wordt, welke patronen ontstaan zijn, ... 

 En alles staat met alles in verbinding, in een cirkel een oneindig groot verband.

Pocahontas, 1995